1536. évi XLII. törvénycikk

fekvő jószágokat, valamint egyházi javadalmakat, meg tisztségeket, nem szabad idegenek részére adományozni

Fekvő jószágok és birtokjogok, továbbá egyházi javadalmak, valamint hivatalok és a várak, meg királyi vámok tisztségei idegeneknek sem nem adományozhatók, sem reájuk ideiglenesen át nem ruházhatók; e tekintetben is tartsa magát a királyi felség Magyarország királyaihoz, a kik őt megelőzték.


  Vissza az oldal tetejére