1536. évi XLIII. törvénycikk

a királyi felség igéri, hogy a külföldi tisztek elmozdítása iránt kegyesen határozni fog

Hogy pedig a királyi felség némely várak őrizetére eddigelé külföldi tiszteket és várnagyokat alkalmazott, azt válaszolta, hogy erre nézve kimentheti magát, különösen azok előtt, a kik leginkább tudják, hogy arra a hadi mozgalmak és az ország felosztása szolgáltattak okot; ugyannyira, hogy a királyi felség e miatt és más kényszerüségnél fogva, még ha akarta volna is, másképen nem cselekedhetett volna.

1. § Miután azonban az ügyek békésebb és szilárdabb állapotba jutottak, igéri a királyi felség, hogy akképen fog intézkedni, hogy az ország karainak és rendeinek e részben sem leend Ő felsége ellen semmi panaszuk; és reményli Ő felsége, hogy ez, a mindenható jó Isten segélyével rövid idő mulva meg fog történni.


  Vissza az oldal tetejére