1536. évi XLV. törvénycikk

az új és szokatlan vámok eltörlendők

Ő felsége gondoskodni fog az uj és szokatlan vámok eltörléséről, a melyeket netalán az idők mostohaságánál fogva, különösen Lőcsén és Komáromban állitottak föl.

1. § Arról is ideje korán fog Ő felsége gondoskodni, a melyet bizonyos körülményeknél és okoknál fogva a mult évben Esztergomban kezdettek szedni, miután Ő felsége meggyőződött arról, hogy az a vám az ország kárára szolgál.


  Vissza az oldal tetejére