1536. évi LIV. törvénycikk

az ellenfél örökségi javairól, melyeket valamely megtérő magával hozott és a királyi felség neki adományozott

Továbbá, ha valamely megtérő a királyi felség kegyelmébe való visszatérése alkalmával várakat és más akármiféle örökségi javakat hozott magával, a melyek tudniillik egykor jog szerint különösen a királyi felségnek elleneseit illették és a királyi felség azokat kegyesen ama megtérőknek adományozta, akkor ezek a királyi felség adománya vagy ideiglenes átruházása értelmében a megtérőkéi lesznek, ellent nem állván a királynak korábbi adománya vagy ideiglenes átruházása, melyet bármely hive részére bármi módon tett.


  Vissza az oldal tetejére