1536. évi LVIII. törvénycikk

a közelebb fekvő káptalanok és conventek végrehajtásai hatályosak legyenek

Mivel néhány káptalan és convent a királyi felség ellenfelének hódol, és különben is az idők mostohaságánál fogva gyakran sok akadály áll utjában annak, hogy a királyi felség valamely hive részére valamely végrehajtást szükségképen az illetékes káptalani és konventi helyek foganatositsanak:

1. § Ennélfogva határoztuk: hogy azok a végrehajtások, melyekben az ilyen végrehajtások helyének közeli szomszédságában lévő káptalanok vagy konventek jártak el, vagy fognak eljárni (de álnokság és csalárdság nélkül), mindenütt hatályosaknak tekintendők.


  Vissza az oldal tetejére