1536. évi LIX. törvénycikk

a kikényszeritett kötelezések, igéretek és ideiglenes átruházások megsemmisitendők

Továbbá az olyan kikényszeritett kötelezéseket, igéreteket, fogadásokat, kezességeket és más bármiféle ideiglenes átruházásokat, a melyeket valamely erőszakoskodó akár fogság, akár más bármely zsarnokság utján bármiféle föltételek és kikötések alatt létesitve, csikart ki a királyi felség valamely megbizható alattvalójától: meg kell semmisiteni.


  Vissza az oldal tetejére