1536. évi LX. törvénycikk

az ujonnan emelt erősségeket, hütlenség büntetése alatt le kell bontani

Több helyen épült igen sok erősség, a melyekből a királyi felség hű alattvalóit nem csekély mértékben nyomorgatják.

1. § Ezért határoztuk, hogy az ilyen erősségeket azok, a kiknek a kezén vannak, örökös hűtlenség büntetése alatt, kötelesek legyenek a legközelebbi szent Mátyás apostol ünnepéig széthányni és lebontani.

2. § Ha csak a királyi felség, valamely vármegye nemesi közönségének a kérésére ezek közül az erősségek közül valamelyiknek a fönhagyását meg nem parancsolja.


  Vissza az oldal tetejére