1537. évi III. törvénycikk

az adófizetés módja

Minden egyes vármegyében választandó az előkelőbbek közül két nemes (a kiknek hűsége és becsületessége tuniillik mindenki előtt ismeretes), a kik hitük és becsületük elvesztésének és összes javaik elkobzásának büntetése alatt ugy az uraknak, mint a nemeseknek és szabad városoknak meg bármely más birtokosnak minden jobbágyát kapunkint hűségesen irják össze.

1. § És azokat az adólajstromokat mindjárt az összeirás után láttassák el mindenütt hiven az alispánok és szolgabirák pecsétjeivel.


  Vissza az oldal tetejére