1537. évi IX. törvénycikk

a köznyugalom háboritói ellen csapatok tartandók

Azon közben a köznyugalom háboritói és a haza bármely más ellenségei ellen kötelesek a főpap urak, bárók és előkelőbb nemesek, azok tudniillik, a kik ez idő szerint lovasokat szoktak tartani (mindenik ahhoz képest, a mint az urak meghatározzák) azon a helyen, a mely a helytartó urnak és a tanácsosoknak a közszükség tekintetében alkalmasabbnak látszik, csapataikat jó rendben készen tartani, és a hová a szükség kivánja, oda küldjék azokat.

1. § A mely csapatok élére a kapitányokat magok az urak tegyék meg.

2. § A nemesség csapatainak az élére pedig a helytartó állitson kapitányt, miután a nemesség ebbe helyeslőleg beleegyezett.


  Vissza az oldal tetejére