1537. évi X. törvénycikk

a kincstárnokok vagy sáfárok a csapatokat vegyék számba

És e csapatokat a megajánlott adó emlitett sáfár urai mentül előbb vegyék számba és irják össze.

1. § Azután a bevett pénzből a fegyvereseket négy rénes forintjával, a huszárokat pedig három forintjával fizessék hónaponkint és állandóan, attól a naptól kezdve, a melyen a számbavétel megtörtént.


  Vissza az oldal tetejére