1537. évi XVI. törvénycikk

az esztergomi érsek a dézsma tizede fejében, részletes védelemre ötven lovast tartson

A dézsmák tizedéből való eme adózásra a főtisztelendő esztergomi érsek ur ne legyen kötelezve.

1. § Hanem a dézsmák e tizedrésze fejében tartozzék az ország részletes védelmére rendelt emlitett csapatok között a közönséges hadjárat idejéig, saját költségén állandóan ötven könnyü fegyverzetü lovast tartani.

2. § A kikhez a közönséges hadjárat alkalmával adjon még ugyanannyi fegyverest és kétszáz huszárt és a dézsmáknak ama tizedrésze és egyéb jövedelmei fejében ezeket is tartsa fönn a közönséges hadjárat tartama alatt.


  Vissza az oldal tetejére