1537. évi XVII. törvénycikk

a plébánosok, várnagyok, oltárigazgatók, három forintjával adózzanak

A plébánosok, valamint a kápolnák és oltárok igazgatói is adózzanak három forintjával ilyen renddel:

1. § Hogy a főesperesek őket a közönséges adóösszeirás idején a tanuságul odavont adókivető jelenlétében irják össze; azután az esperesek részéről ez iránt történt kiszabás után, mindegyik a maga tehetségéhez képest fizessen.


  Vissza az oldal tetejére