1537. évi XIX. törvénycikk

az Isten egyházait a világiak kezéből idejekorán ki kell szabaditani

Méltóztassék a királyi felség az Isten egyházait, a melyek világiak kezén vannak, idejekorán kiszabaditani.

1. § És jövőre azok egyikét se ruházza senkire se.


  Vissza az oldal tetejére