1537. évi XX. törvénycikk

a király és királyné ne vonakodjanak bandériumaikat a szokott módon kiállitani

A királyi szent felség, a mi legkegyelmesebb urunk és a felséges Mária királyasszony ne vonakodjanak bandériumaikat, királyi jövedelmeik és javaik alapján a szokott módon kiállitani.

1. § Aztán méltóztassék mindkét felség a királyné Ő felségének tisztjei, s különösen a kamaragróf részéről, saját közönséges kérésünkre végre valahára számunkra kegyesen intézkedni.


  Vissza az oldal tetejére