1538. évi (szlavón) II. törvénycikk

a szlavonok katonáskodása

Minden ur és nemes tartozzék és köteles legyen az előrebocsátott kirovás szerint összeirt minden harminczhat jobbágy vagy füst után az ország őrizetére és védelmére a végvidékeken a kapitány mellett (ott, a hol a bán urak meg fogják parancsolni) egy egész év leforgása alatt állandóan egy-egy jól felfegyverzett, sisakos, pánczélos, pajzsos és kopjás lovast föntartani.

1. § Ilyen lovasok tartása alól pedig se a bán urak vagy al-bánok, se az itélőmester vagy szolgabirák, se más bármily rendü és rangu emberek és tisztviselők se legyenek kivéve.


  Vissza az oldal tetejére