1538. évi (szlavón) IV. törvénycikk

miképen induljanak hadba a nemesek

Határoztuk ezenfelül, hogy az összes urak, nemesek és országlakosok a háborura állandóan el legyenek készülve, hogy, ha az ellenség nagyobb haderővel és sereggel ront az ország belsejébe vagy valamely várat avagy erősséget megszáll és a szükség ugy kivánja, majdan fejenkint és jobbágyaik egy ötöd részével, vagy pedig még nagyobb szükség beálltával azok teljes számával (a mint ama parasztokat a rovástétel alkalmával összeirták), legyenek kötelesek és tartozzanak felfegyverkezve fölkelni és az ország kapitánya mellett késedelem nélkül oda menni, a hova a szükség kivánja és a bán urak parancsolják.


  Vissza az oldal tetejére