1538. évi (szlavón) V. törvénycikk

miképen hirdesse ki a kapitány a hadat?

Midőn pedig ennek a fölkelésnek a szüksége bekövetkezik, az ország kapitányának, a nyert értesités és a báró urak rendelkezése alapján legyen rá gondja, hogy minden egyes szolgabiróhoz egy különös és arra alkalmas embert küldjön:

1. § A kinek a társaságában az illető szolgabiró a maga járásában vagy hatósági kerületében köteles leszen erre nézve a hirdetéseket megtenni és az efféle csapatokat minden eszközzel összehozni.

2. § A melyeket aztán a kapitány ur ez emberének a szükséges helyekre kell vezetnie.


  Vissza az oldal tetejére