1538. évi (szlavón) VI. törvénycikk

a hadi felszerelés fuvarozása

Azoknak az ágyuknak a fuvarozására pedig, a melyeket a királyi felség, a mi legkegyesebb urunk e részleges hadjárat czéljaira méltóztatott ajándékozni, Kőrös városának tizenhat lovat és Zágráb vagy a Grätz-hegyi városnak huszonnégyet kell a kocsikkal és másféle hozzávalókkal mindig készen és kéznél tartani; a puskapornak és amaz ágyuk más készülékének a fuvarozására pedig a lepoglavai remete barátoknak *  és az országban lakó más remetéknek két kocsit és tizenkét lovat szintén minden hozzátartozóval, és az ágyukat meg a lőport minden időben oda tartozzanak és legyenek kötelesek vitetni és vontatni, a hova a bán urak parancsolják.

1. § S e városok meg remete barátok az ilyen lővőeszközök vagy ágyuk vontatása fejében legyenek szabadok és mentesek az alább megirt élelmiszerek fuvarozása alól.


  Vissza az oldal tetejére