1538. évi (szlavón) VII. törvénycikk

a végvárak megvizsgálandók

Továbbá kérnünk kell a királyi szent felséget, a mi legkegyelmesebb urunkat, hogy Ő felsége méltóztassék ebben az országban valamely alkalmas embert tartani, a kinek (maga mellé vevén az ország kapitányát) kötelessége legyen a végvárakat évnegyedenkint megszemlélni és megvizsgálni s azok hibáit kiigazitani, vagy annak, a kinek szükséges, bejelenteni.


  Vissza az oldal tetejére