1538. évi (szlavón) XI. törvénycikk

az élelmiszerekről való gondoskodás

A királyi felséget arra is meg kell kérni, hogy méltóztassék Ő felsége ebbe az országba egy élelmező mestert küldeni, a ki ehhez a dologhoz vagy tiszthez ért.

1. § A ki mellett készek vagyunk a mi emberünket föntartani, a ki vele együtt az élelmi szerekről és más efféle szükségletekről gondoskodjék.


  Vissza az oldal tetejére