1538. évi (szlavón) XIV. törvénycikk

mely helyeken kell az élelmi szereket lerakni

Addig, a mig e részben más intézkedés nem történik, Verőcze, Ujudvar és Velike lesznek az élelmi szerek lerakóhelyei.

1. § És az ország egyik része, a mely a Dráva mellékén fekszik, tudniillik Varasd vármegye s e vármegyétől kezdve egész Verőczéig, ezeket az élelmi szereket Verőcze városába; másik része pedig, tudniillik Zágráb vármegye a Száva mindkét oldalán a Kulpa folyóig, valamint a zágrábi püspökség fekvő jószágai és Monoszló várának a tartozékai és az egész révpart Velikére, végre az ország harmadik és belső része Ujudvarra tartozzanak és legyenek kötelesek szállitani és ott lerakni.


  Vissza az oldal tetejére