1538. évi (szlavón) XVIII. törvénycikk

minden pert „Reminiscere” vasárnapjától kezdve el kell birálni

A biráskodást a most következő „Reminisceres” vasárnapjától fogva meg kell kezdeni, és mindazokat a pereket, a melyek a királyi felségnek, a mi legkegyelmesebb urunknak szerencsés uralkodása és megkoronáztatása óta akár a fekvő jószágok és birtokjogok, akár hatalmaskodások tárgyában keletkeztek, valamint a királyi adományokat is el kell birálni.

1. § Azonban bármely régi jog erejénél fogva senki se avatkozhassék a perbe.

2. § Mindazonáltal a zálogot tárgyazó ügyek, még az akármilyen régiek is, mind elbirálandók és a törvény igaz utján megvitatandók.


  Vissza az oldal tetejére