1542. évi (besztercebányai) XVI. törvénycikk

a korábbi határozatokban megjelölt pereket a rendes birák birálják el

A helytartó ur és az ország többi rendes birái ezután is birálják el mindazokat az ügyeket, a melyekben eddigelé a királyi felség régi hü alattvalóinak a néhai emlitett Lajos király halála óta, a közönséges gyülésekben hozott határozatai erejénél fogva volt szokás biráskodni.


  Vissza az oldal tetejére