1542. évi (besztercebányai) XXII. törvénycikk

az a tizenöt év és hat hónap, mely alatt a zavargások tartottak, nem számit az elévülésbe

A nevezett Lajos király halálától a folyó márczius hónap elsejéig számitott utolsó tizenöt évet és hat hónapot egyáltalán nem kell azoknak az éveknek a sorába tudni, a melyek az igaz uraik és örököseik birtokából bármiképen kikerült örökségekre és birtokjogokra nézve, az ország törvényénél és szokásánál fogva, a hosszu idejü elévülésnek vannak szánva.


  Vissza az oldal tetejére