1542. évi (besztercebányai) XXV. törvénycikk

a hatalmaskodások, a melyeket János királynak azok a hatalmas alattvalói követtek el, a kik az ő halála után a királyi felség hűségébe tértek vissza, egy időre függőben tartandók

Hogy mindazok a hatalmaskodások, házakba való berohanások, kártételek és másnemü gonosztettek, a melyeket bármely hatalmasok (a kik felséges János király halála után ujból a királyi felség hivei közé léptek) eddiglen bárki ellen elkövettek, maradjanak függőben.

1. § Mindaddig, mig az ország teljes egységhez nem jut és aztán kell majd a közönséges gyülésen a fölött határozni, hogy azokra nézve mi a teendő.


  Vissza az oldal tetejére