1542. évi (besztercebányai) XXVII. törvénycikk

ez alól az adózás alól senki se legyen mentes

Ennek az adónak a behajtásában azt a módot kell tartani:

1. § Hogy az alól egyáltalán senki se legyen felmentve, legyen az akár molnár, akár szabados vagy más, bármiféle néven nevezendő ember; hanem ebbe az adóba, a földesuraknak lelkiismeretesen eszközlendő kiszabásához képest mindenki fizessen a maga vagyonának mennyisége szerint.

2. § Akképen tudniillik, hogy a gazdagabbak vagyonosságukhoz képest többet tartozzanak fizetni, mint a szegények.

3. § Ennek az uj adónak a fizetésében pedig a szegényeknek a zsellérek is segitségükre legyenek.


  Vissza az oldal tetejére