1542. évi (besztercebányai) XXVIII. törvénycikk

a földesurak jobbágyaik örökbecsüjének hatvanadrészét fizessék adóba

Ezenkivül mindazokat a jobbágyokat, a kiknek házaik vannak, örökbecsü szerint kell megbecsülni, tudniillik egy jobbágyot negyven forintra.

1. § S miután valamennyi jobbágynak ez az általános becslése megtörtént, minden földesur és nemes köteles leszen, az emlitett negyven forintnak hatvanad részét (a mennyi a jobbágyok számához és becsüjéhez képest mindenkire esik) saját zsebéből a jobbágyok megterhelése nélkül a jelen hadjáratra adni és forditani.


  Vissza az oldal tetejére