1542. évi (besztercebányai) XXX. törvénycikk

a polgárok adózása

Minthogy pedig a szabad- és bányavárosok polgárai és lakosai nem mennek ebbe a háboruba, hanem mindegyikök otthon fog maradni, még ha a királyi felség saját személyében találna is hadba menni.

1. § Azért minden városi polgár és lakos tartozzék úgy az arany- mint az ezüstnemünek, továbbá a házaknak és majorsági javaknak, marháknak, lovaknak, szőlőknek, és boroknak, ezenkivül az áruknak és minden más, bármi néven nevezendő dolognak (egyedüli kivételével az ő ruháiknak és feleségeik ékszereinek) hatvanadrészét, vagyis az igaz becsü szerint hatvan forintot érő dolgok után egy forintot fizetni.

2. § A biró és esküdt polgárok pedig, mindezeket a dolgokat eskü alatt hiven tartoznak kinyomozni és megbecsülni.

3. § Jobbágyaik mindazonáltal fizessék be a vármegyéhez az egy forintos adót és a hatvanadot.


  Vissza az oldal tetejére