1542. évi (besztercebányai) XXXV. törvénycikk

a magánegyházi személyek adózása a háboru czéljaira

A magán egyházak vagy conventek prépostjai, plébánosai és más egyházi személyek pedig, a kik az ország decretuma értelmében tizedek fejében nem tartanak az ország védelmére csapatokat, tartozzanak minden jövedelmüknek tized részét adóba fizetni.

1. § Úgy azonban, hogy ez adókivetésre a főpap minden püspöki megyében egy egyházi személyt rendeljen ki.


  Vissza az oldal tetejére