1542. évi (besztercebányai) XXXVII. törvénycikk

az idegen kereskedők áruit a városokban ki kell nyomozni

A városok biráinak és esküdt polgárainak meg a kamarás uraknak és azoknak az embereknek, a kiket a városok adójának a behajtására fognak küldeni, meg kell vizsgálniok, hogy mely polgártársaiknál vannak idegen kalmárok árui letéve és mifélék ezek? és ezt kötelesek az adószedőknek bejelenteni.

1. § A melyeket, ha bármi módon eltitkolnának, az illető biró és esküdt polgárok a királyi felségre háramló kár megtéritésére kényszeritendők.


  Vissza az oldal tetejére