1542. évi (besztercebányai) XL. törvénycikk

a Fuggerek és más külföldi kereskedők áruik negyvened részével adózzannak

Továbbá mivel a Fuggerek és más külföldi kereskedők, úgy a bánya-, mint más városokban nagy mennyiségü eladó árut szoktak kereskedés és nyerészkedés czéljából lerakni és adott alkalommal nem minden haszon nélkül szokták azokat eladni.

1. § Azért rendeltük: hogy mindezek a kereskedők emlitett áruik és portékáik negyvened részével adózzanak a királyi felségnek.

2. § És ha ezt nem akarnák megtenni, vagy áruikat azért, hogy ettől az adózástól meneküljenek, az országból bármi módon kiszállittatnák: akkor szabad leszen azokat bárhol elvenni és közhaszonra forditani.

3. § És ennélfogva a harminczadtiszteknek és városi biráknak erre (a királyi felségnek tartozó hitük alatt) gondosan fel kell ügyelniök.


  Vissza az oldal tetejére