1542. évi (pozsonyi) IV. törvénycikk

az elfoglalt földeket, réteket, erdőket, halastavakat és határokat az alispánok és szolgabirák adják vissza, ellent nem állván az ellenmondás és betiltás

Minthogy pedig az emlitett néhai Lajos király halála után nemcsak várakat és városokat, mezővárosokat, falukat és pusztákat, hanem szántóföldeket, réteket, erdőket, halastavakat és határokat is foglaltak el:

1. § Ezért megállapitottuk: hogy az ilyen szántóföldek, rétek, erdők, halastavak, határok elfoglalása esetében is (miután e részben azoknak a vármegyéknek az alispánjai és szolgabirái, a hol e foglalások történtek, ama helyek szomszédaival és határosaival és ugyanabban a megyében lakó nemesekkel és nem nemesekkel törvényes tanuvallatást tartottak) kötelesek legyenek és tartozzanak ugyancsak az alispánok és szolgabirák azokat az elfoglalt földeket, réteket, erdőket, halastavakat és határokat visszaadni azoknak, a kiktől elvették, az ellentmondás és betiltás ellent nem állván.

2. § Ha pedig azok a foglalók ennek a visszaadásnak vakmerően ellene mernének állani, akkor az emlitett kapitányok ellenök, az érintett beszterczebányai czikkelyek erejénél fogva, mint hütlenek ellen járjanak el.


  Vissza az oldal tetejére