1542. évi (pozsonyi) V. törvénycikk

az ujonnan elfoglalt fekvőjószágokból az ispánok és alispánok a foglalókat egy év alatt dobják ki

Jövőre pedig ha valaki fekvőjószágokat és bármely birtokjogokat ujonnan merne elfoglalni és új határháboritásokat merne elkövetni: akkor az ispánok vagy alispánok és szolgabirák (meggyőződvén előbb a dolog valóságáról) a foglalókat az ilyen ujonnan elfoglalt fekvőjószágok uralmából dobják ki és a kifosztottakat helyezzék vissza előbbi állapotukba.

1. § És tisztük elvesztésének a büntetése alatt ne engedjék, hogy azok a hatalmaskodók egy év forgásán át büntetlenül maradjanak az ilyen fekvőjószágok birtokában.

2. § Ha pedig az ispánok vagy alispánok erre elégtelenek lennének, akkor azok a kapitányok, a kiket eziránt megkeresnek, minden erejükkel kötelesek segitségükre menni.

3. § Továbbá a királyi kuriában az ország rendes birái előtt inditott vagy inditandó határjárási pereket, a beszterczebányai decretumnál fogva elbirálandó más perek módjára, tizenötöd napra birálják el.


  Vissza az oldal tetejére