1542. évi (pozsonyi) VI. törvénycikk

Lipcse, Végles, Dobraniva várak visszaadandók törvényes uraiknak

Méltóztassék a királyi felség Lipche, Végles és Dobraniva várait a beszterczebányai határozat értelmében végre valahára visszaadni azoknak, a kiket jogosan illetnek.

1. § És ne engedje azok visszaadásának további elhalasztását, kikötvén a felséges Mária királyasszony hitbérét tevő ama váraknak a visszaadását, a melyek a felséges királynétól az ország felosztása alkalmával valamiképen idegen kézre kerültek.

2. § Sőt inkább méltóztassék a királyi felség gondoskodni, hogy a beszterczebányai decretum erejénél fogva a királyné Ő felségének ezeket a javait is visszaadják.


  Vissza az oldal tetejére