1542. évi (pozsonyi) XVI. törvénycikk

ennek az adónak a sáfárjai: a kamarásokkal együtt egy az urak és egy a nemesek közül

És mivel az emlitett legközelebbi egy forintos adóból a királyi felségnek a birákat és az igazság kiszolgáltatóit kell szükségképen ellátnia, a többi adók pedig a közönséges hadjáratra forditandók;

1. § Ennélfogva, nehogy ezeket az adóösszegeket bármely régi adósságok megfizetésére vagy bármely más magán használatra forditsák, az ország karai és rendei két kipróbált hűségű embernek, egyiknek az urak sorából, másiknak a nemesek rendéből való megválasztását határozták el.

2. § És esedeznek, hogy a királyi felség méltoztassék ezeket az ő királyi kamarájának a tanácsába beereszteni abból a czélból, hogy ennek az adónak, a jelen határozat ellenére, más bármely magánhasználatra való fordítását meg ne engedjék, és hogy aztán a királyi felség kamarásaival együtt a királyi felségnek parancsából az ezután tartandó legelső országgyülésen az ország karai és rendei előtt a bevételekről és kiadásokról számot adjanak.


  Vissza az oldal tetejére