1542. évi (pozsonyi) XIX. törvénycikk

miképen kell hadba indulni

A mindkét renden levő uraknak és a jobbágyos nemeseknek pedig, a közönséges decretumban megállapitott büntetés alatt, azokkal a lovasokkal együtt, a kiket a beszterczebányai törvény értelmében el kell tartaniok, lovakkal és fegyverekkel jól felkészülve, személyesen kell a királyi felség személye mellett a közönséges hadjáratra elmenniök.

1. § Ugy mindazonáltal, hogy nem szabad őket (a mint legközelebb mult nyáron is történt) alkalmatlan időben a hadbaszállásra kényszeriteni és ezáltal haszontalan költségekkel terhelni.


  Vissza az oldal tetejére