1542. évi (pozsonyi) XXII. törvénycikk

a kik mások szolgálatában vannak elfoglalva, azok maguk helyett lovasokat küldjenek

Azok az urak és nemesek, a kik a királynak valamint a főpap- és báró uraknak, meg az előkelőknek és az ország más rendeinek a zsoldjában állanak; és a kik a várakban, vagy kastélyokban és erősségekben ezek őrizésére és bármely háznép diszére is otthon maradnak, a jövő közönséges hadjáratra, saját személyük helyett a jobbágyaik huszadrésze fejében fogadandó lovasokkal egyetemben egy-egy jól felfegyverzett lovast tartozzanak küldeni annak a vármegyének a közibe, a hol saját lakhelyük van.


  Vissza az oldal tetejére