1542. évi (pozsonyi) XXIV. törvénycikk

a vármegye dolgaira hányat szabad otthon hagyni?

Az egyes vármegyékben azok nagyságához képest az élelmiszereknek a várba való beszolgáltatása és a vármegye egyéb dolgainak az elintézése czéljából a szolgabirákkal két vagy három nemest és nem többet szabad otthon hagyni.

1. § Mind a mellett ezeknek, a vármegyékben visszamaradt nemeseknek és szolgabiráknak is saját személyük és jobbágyaik huszadrésze helyett, a katonai szolgálatra alkalmas embereket kell a hadjáratra küldeniök.


  Vissza az oldal tetejére