1542. évi (pozsonyi) XXVII. törvénycikk

a magánegyházi személyeknek adózása a háboru czéljára

A magán egyházak plébánosainak, az oltár- és kápolnaigazgatóknak és más egyházi személyeknek jövedelmeik tized részével kell a közönséges hadjárat czéljára adózniok.

1. § Ennek az adónak a kivetésére pedig válaszszon az egyházmegye főpapja minden vármegyében egy egyházi egyént a ki a királyi felség adókivetője mellé adandó.

2. § A mely egyházi egyén a királyi adókivető jelenlétében minden megadóztatandó személyt vagyonának mennyiségére nézve lelkiismeretének tisztaságára, pontosan hallgasson ki, és a kihallgatottat aztán a királyi adókivetőnek híven meg kell taksálnia.


  Vissza az oldal tetejére