1542. évi (pozsonyi) XXX. törvénycikk

a királyi helytartó mellé adott tanácsosok

Méltóztassék továbbá a királyi felség az ő távolléte idejére a helytartó úr mellé a főpap urak rendéből négyet, és a bárók rendéből is ugyanannyit adni, a kiknek a tanácsával a helytartó úr minden kormányintézkedésében éljen, székhelyét állandóan itt Pozsonyban tartván.

1. § És ezeknek a fele része is mindig a helytartó úr oldalán maradjon.


  Vissza az oldal tetejére