1542. évi (pozsonyi) XXXI. törvénycikk

a biráskodás folytonosan és megszakitás nélkül tartson

A beszterczebányai törvényben foglalt összes perekben és ügyekben pedig valamint más mindenféle hatalmaskodásokban és bármilyen gonosz tettekben a melyeket ez utóbbi zavaros idők alatt azok követtek el egymás ellen, a kik nem ugyanazt a királyt és fejedelmet ismerték el, a biráskodás itt Pozsonyban vizkereszt nyolczad napján kezdődjék és megszakítás nélkül folytonosan tartson. * 


  Vissza az oldal tetejére