1542. évi (pozsonyi) XXXVI. törvénycikk

az ingatlanokat, a melyeket a hatalmasok a vármegye testétől elszakítottak, az ispánok állitsák helyre

Továbbá azokat az ingatlanokat, melyeket valamely vármegye testétől ez utóbbi évek alatt erőszakkal elszakítottak és elvontak és valamely más, vele szomszédos vármegyéhez csatoltak, tartozzanak az ilyen vármegyék ispánjai, tisztük vesztése alatt, visszacsatolni.


  Vissza az oldal tetejére