1542. évi (pozsonyi) XXXVIII. törvénycikk

az ispánok a király vagy helytartója előtt, vagy a vármegyében tegyék le az esküt

Minden többi vármegyében is tartozzanak az ispánok, a kik még nem esküdtek, tisztük vesztése alatt, a legközelebbi Gyertyaszentelő boldog asszony napjáig a királyi felség előtt, vagy az ő távollétében, a helytartó úr előtt esküt tenni.

1. § Vagy ha az ispánok, a kik tudniillik jelenleg távol vannak, ezt az idők mostohaságánál fogva alkalmatlannak tartanák, akkor mindeniknek a maga vármegyéjében, a törvényszék helyén, a nemesek közönsége előtt, ennek közgyűlésében kell az említett Gyertyaszentelő boldogasszony napjáig a közönséges dekretumban meghatározott eskűminta szerint, a föntebbi büntetés alatt, az eskűt ünnepélyesen letennie.


  Vissza az oldal tetejére