1542. évi (pozsonyi) XLVI. törvénycikk

a fekvőjószágok ideiglenes átruházásának az elbirálásával a helytartót és az ország biráit kell megbizni

Történtek a királyi felség részéről az utóbbi időkben az Isten egyházainak és a báró uraknak a váraira, kastélyaira és mindennemű javaira és jövedelmeire nézve ideiglenes átruházások, melyeket a beszterczebányai törvény értelmében saját személyében kellett volna megvizsgálnia, de a melyeket Ő felsége fontosabb ügyekkel való elfoglaltságánál fogva eddig meg nem vizsgálhatott.

1. § Ezért méltóztassék Ő felsége megparancsolni, hogy mindezeket az ideiglenes átruházásokat a legközelebbi törvényszékeken a helytartó úr és az ország rendes birái vizsgálják meg és birálják el, nehogy Ő felsége távolléte miatt eldöntetlenül maradjanak.


  Vissza az oldal tetejére