1542. évi (pozsonyi) L. törvénycikk

a király vegye föl Laskai Mártont a magyarok testületébe

Továbbá az ország nevében a legalázatosabban könyörögnek a királyi felségnek, hogy, miután nemzetes Musika, más néven Laskay Márton az esztergomi vár kapitánya a királyi felség szolgálatában, ugy tisztsége alatt mint már akkor is, a mikor még csak közkatona volt, ebben a Magyarországban az utóbbi évek alatt jeles tetteket vitt véghez, különösen pedig, midőn az elmult években a török hadsereg Esztergom várát Gritti Lajos vezérsége alatt, hosszas ostrommal zaklatta, és Márton nagybátyja, Laskai Tamás, akkoriban annak a várnak a kapitánya, azt a legnagyobb hüséggel és kitartással föntartotta, maga Márton sem habozott ez ostrom alatt mindazt teljesiteni, a mi egy derék és bátor katonának a kötelessége; a mi által kiérdemelte azt, hogy miután nevezett nagybátyját a királyi felség szolgálatában megölték, a királyi felség kegyelméből, az ő tisztségébe jusson.

1. § Hogy tehát a királyi felség ezt a Laskai Mártont, mint jól érdemesült személyt, érdemeinél és vitézségénél fogva, fekvőjószágok és birtokjogok adományozásával is kegyesen Magyarország igazi nemesei közé méltóztassék sorozni és iktatni.


  Vissza az oldal tetejére