1543. évi törvénycikkek

Előbeszéd

Először is, mivel a királyi felség az országnak ebben a gyülésben egybesereglett karait és rendeit az ő utasitásában kegyesen buzditja, hogy tekintettel a közelgő veszedelemre, tekintettel a dolgok állapotára és csaknem a végső válságra is, a melyben forognak, mindenek fölött az egyességről és a kölcsönös egyetértésről tárgyaljanak és határozzanak, hogy ekképen a belső viszályok megszüntetésével egyértelemmel közös védelemre és a közös ellenségnek egyesült erővel való elüzésére lelkesüljenek: az ország karai Ő felségének ezért a kegyes és üdvös buzditásért mindenek fölött mély köszönetet mondanak.

1. § És mivel jól tudják, hogy az ország jóléte és fenmaradása kiváltképen az egyességtől és kölcsönös egyetértéstől függ és hogy a fejük fölött lebegő szerencsétlenséget másként el nem hárithatják, mintha egymás iránt testvéries szeretettel és vonzalommal viseltetvén, és minden gyülölséget, meg belső viszályt félretévén, minden rendnek és karnak minden tagja a szörnyü ellenség ellen egy és ugyanazon lélekkel egyesített erővel tart össze: szükségesnek tartják minden áron arról gondoskodni és arra törekedni, hogy ez a kölcsönös vonzalom és szeretet végre valahára gyökeret verjen.


  Vissza az oldal tetejére