1543. évi VII. törvénycikk

a határvárakban elégséges őrséget kell elhelyezni

Hanem, mivel az ellenséggel határos várakat az érdekeltek elegendő őrséggel és a szükséges dolgokkal el nem láthatják, miután az ellenséges hatalom az ő javaikat és jövedelmeiket elpusztitotta.

1. § Ennélfogva, hogy az ország belső részei nagyobb biztonságban legyenek, az összes karok a legalázatosabban könyörögnek a királyi felségnek, mint az ő legkegyelmesebb uruknak, hogy méltóztassék Ő felsége az emlitett várak védelmére valamely erős őrséget alkalmazni, a melynek segitségével a várakat is biztosabban meg lehessen védeni és az ellenséget is a szabad portyázástól és garázdálkodástól vissza lehessen tartani.


  Vissza az oldal tetejére