1543. évi X. törvénycikk

a rovatal összeirása, felhajtása, elosztása

Ennek a segélynek az összeirására pedig a királyi felség adókivetőit azonnal ki kell küldeni, a kik egy, mindenik vármegyéből melléjük adott esküdt nemessel járják be minden urnak és nemesnek a fekvő jószágait, hogy mind a segélynek a mennyisége, mind az abból fentartandó lovasoknak a száma annál biztosabban megtudható legyen.

1. § Az ekképen összeirt segélyt azonban mindenik vármegyében a nemes urak a kebelükből választandó megbizható és megesketett emberek utján hajtsák fel és szedjék be az ő fekvő jószágaikból.

2. § És mindegyik segélyből saját csapataik fentartására hetvenöt dénárt, a vármegye szükségeire pedig öt dénárt maguknál vissza tartván, a többi husz dénárt a királyi felség és az ország különféle szükségleteinek a fedezésére hüségesen és egész mennyiségében a királyi felség kamarájába kell adniok és beszolgáltatniok.


  Vissza az oldal tetejére