1543. évi XIII. törvénycikk

a prépostok, apátok és káptalanbeliek fekvőjószágaik alapján tartsanak katonát és viseljék a többi terheket

Minthogy a közös védelemre a többi karoknak is segitséget kell nyujtaniok; a prépost uraknak, apátoknak és káptalanbelieknek, dézsmáik alapján a korábbi beszterczebányai törvényben felsorolt terheket kell viselniök.

1. § Fekvő birtokaik alapján pedig ugy a folytonos védelemre, mint a közönséges hadviselésre, a nemesek módjára jobbágyaik számához képest lovasokat tartsanak.

2. § És személyük után, az emlitett közönséges hadjáratra, tehetségükhöz képest lovasokat kell adniok.


  Vissza az oldal tetejére