1543. évi XIX. törvénycikk

az erőszakkal beszedett adót nem a jobbágytól, hanem a hatalmaskodótól kell ujból beszedni

Hogy ha valamely vármegye adóját a hatalmasok vagy erőszakoskodók erővel vitték el, ezt az adót semmiképen sem kell a jobbágyokon fölvenni.

1. § Hanem hajtsák be azoktól, a kik erőszakosan elvették.

2. § A kiknek a megbüntetését a kapitány urak se mulaszszák el.


  Vissza az oldal tetejére